x

Choose a Language and region

INTERNATIONAL

MEXICO
ENGLISH | ESPANOL

SAUDI ARABIA
ENGLISH | ARABIC

ECUADOR
ENGLISH | ESPANOL

US & CANADA

ENGLISH

Banner
Home » บริการต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ » การเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ

การเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ

น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำทำงานอย่างไร

น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ว่าทำหน้าที่รักษาอุณภูมิของเครื่องยนต์ น้ำยาหล่อเย็นจะไหลผ่านไปยังหม้อน้ำ และเครื่องยนต์เพื่อรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ไม่ให้ร้อนเกินไป

ทำไมถึงต้องเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น

เมื่อผ่านการใช้งาน น้ำยาหล่อเย็นที่เสื่อมคุณภาพ จะก่อให้เกิดคราบตะกรัน และจะบล็อคการไหลของน้ำยาหล่อเย็น ทำให้ไม่สามารถส่งผ่านไปยังเครื่องยนต์เพื่อระบายความร้อนได้ จึงทำให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนเกินขนาด เกิดสนิม และถูกกัดกร่อนจนเครื่องยนต์พังในที่สุด การเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของชิ้นส่วนในระบบหล่อเย็น และมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อต้องการซ่อมแซม ข้อดีของการเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นมีดังนี้

  • ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์มีความร้อนเกินขนาดโดยใช้น้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณภาพสูง ทำความสะอาดหม้อน้ำได้อย่างทั่วถึง
  • เพิ่มสารเคลือบเพื่อป้องกันการรั่วซึม

ควรเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นบ่อยแค่ไหน

เมื่อผ่านการใช้งาน น้ำยาหล่อเย็นที่เสื่อมคุณภาพ จะก่อให้เกิดคราบตะกรัน และจะบล็อคการไหลของน้ำยาหล่อเย็น ทำให้ไม่สามารถส่งผ่านไปยังเครื่องยนต์เพื่อระบายความร้อนได้ จึงทำให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนเกินขนาด เกิดสนิม และถูกกัดกร่อนจนเครื่องยนต์พังในที่สุด การเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของชิ้นส่วนในระบบหล่อเย็น และมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อต้องการซ่อมแซม ข้อดีของการเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นมีดังนี้

ค้นหาร้านค้าใกล้บ้านคุณ