x

Choose a Language and region

INTERNATIONAL

MEXICO
ENGLISH | ESPANOL

SAUDI ARABIA
ENGLISH | ARABIC

ECUADOR
ENGLISH | ESPANOL

US & CANADA

ENGLISH

Banner

Home » บริการต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ » เปลี่ยนไส้กรองอากาศ

เปลี่ยนไส้กรองอากาศ

ไส้กรองอากาศทำงานอย่างไร

เครื่องยนต์ต้องการ อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศ กับน้ำมันอย่างถูกต้อง เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ไส้กรองอากาศช่วยให้ปริมาณอากาศสะอาดที่เหมาะสมไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ และทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมจึงต้องเปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องยนต์

เมื่อเวลาผ่านไป ไส้กรองอากาศจะอุดตันจากฝุ่นผง และตะกอนต่างๆ ทำให้ ขัดขวางการไหลของอากาศไปยังเครื่องยนต์ การที่อากาศถูกส่งไปยังเครื่องยนต์ได้น้อยลง จะทำให้เครื่องยนต์เดินสะดุดและมีประสิทธิภาพลดลง การเปลี่ยนไส้กรองอากาศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์โดยช่วยให้อากาศที่สะอาดไหลไปสู่เครื่องยนต์

ควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศ เครื่องยนต์บ่อยแค่ไหน

มีหลายปัจจัยที่ทำให้คุณคุณควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องยนต์ซึ่งช่างเทคนิคของเราสามารถตรวจเช็คและให้คำแนะนำได้ เมื่อคุณนำรถยนต์ของคุณเข้าตรวจเช็ค ที่ศูนย์บริการของเราในครั้งต่อไป

ค้นหาร้านค้าใกล้บ้านคุณ