x

Choose a Language and region

INTERNATIONAL

MEXICO
ENGLISH | ESPANOL

SAUDI ARABIA
ENGLISH | ARABIC

ECUADOR
ENGLISH | ESPANOL

US & CANADA

ENGLISH

Home » เป็นเจ้าของธุรกิจศูนย์บริการ เอ็กซ์เพรส แคร์ » สร้างความเชี่ยวชาญของคุณ

บริการฝึกอบรมทีมงานของคุณเพื่อให้มั่นใจในการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ในฐานะ ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์บริการวาโวลีน เอ็กซ์เพรส แคร์ ทีมงานของคุณจะมีโอกาสได้รับการอบรมขั้นสูง

สำหรับช่างเทคนิคและตัวแทนบริการลูกค้า

  • คอร์สฝึกอบรมออนไลน์สำหรับช่างเทคนิคจะครอบคลุมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ทักษะการขายและอื่นๆ
  • การฝึกอบรมช่างเทคนิคแบบตัวต่อตัว เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีทักษะในการขาย แล้วยังมีหัวข้ออบรมอื่นๆที่ท่านสามารถเลือกได้

สำหรับเจ้าของและผู้จัดการ

  • การฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้จัดการเพื่อช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การคัดเลือกพนักงานใหม่และการลดการลาออกของพนักงานที่มีความสามารถ
  • การเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้จัดการ

และเนื่องจากทีมช่างเทคนิคของวาโวลีนจะต้องพร้อมรับกลับเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลกของยานยนต์ ท่านและทีมงาน ต้องได้รับการฝึกอบรมที่เน้นการบริการด้านรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกอนาคต พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม